Beauty my way

Splošni pogoji poslovanja

  1. Upravitelj spletne strani

NINA JANC s.p.(v nadaljevanju ponudnik)
Čemažarjeva ulica 14,1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Nina Janc
elektronski naslov: info@ninchy.si
gsm: 070-507-495.

  1. Naročanje na storitev oz. storitve

Naročilo na storitev oz. storitve je možno opraviti po telefonu ali neposredno v prostorih salona Beauty my way.

Naročnik odgovarja za podatke, dane v procesu izvajanja naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri prevzemu zaradi napačno podanih podatkov naročnika«.

  1. Preklic rezerviranega termina na storitev oz. storitve.

Naročnik lahko rezervacijo na storitev oz. na storitve prekliče po telefonu ali neposredno v prostorih salona Beauty my way.

  1. Cene in plačila

Ceniki za storitve so navedeni na spletnem mestu www.beautymyway.si.

Prav tako se nahajajo v prostorih salona Beauty my way.Plačilo storitve oz. storitev je možno opraviti v prostorih salona Beauty my way.

Plačilo storitve oz. storitev je možno poravnati z gotovino ali s plačilnimi karticami preko POS terminala v prostorih salona Beauty my way.

  1. Reklamacije

Vsako reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili zakona o varstvu potrošnikov. Ponudnik lahko v dogovoru z nezadovoljno stranko pripravi dobropis oziroma mu bo v primeru, da reklamacija ni upravičena, posreduje pisno razlago vzroka neupravičene reklamacije.

Vse spore, ki ne bodo rešeni na tak način, bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

  1. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov, naročil ter plačil. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli poškodbe računalniške/strojne opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli uporabnikovo opremo zaradi obiska spletne strani, prenosov besedil, slik, podatkov. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

  1. Varnost

 Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov, naročil ter plačil. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli poškodbe računalniške/strojne opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli uporabnikovo opremo zaradi obiska spletne strani, prenosov besedil, slik, podatkov. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

  1. Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEK-om, Ur. list RS, št. 43/2004). Vsi podatki, pridobljeni s spletne strani: beautymyway.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

  1. Komunikacija

Željo naročnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

Splošni pogoji poslovanja spletne strani beautymyway.si začnejo veljati z 20.10.2021.a